marširuoti

marširuoti
march

Lietuvių-Anglų žodynas. 2013.

Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

 • marširuoti — marširúoti vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • marširuoti — marširuoti, uoja, ãvo intr. 1. TrpŽ eiti į koją ritmingu žingsniu, kariškai žingsniuoti. 2. šnek. eiti, drožti, keliauti: Ė kur tu marširuoji, jei kas paklaustų? rš. marširuoti; išmarširuoti; numarširuoti; parmarširuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • išmarširuoti — intr. šnek. išeiti, iškeliauti: O aš išeidamas išmarširuodamas palikau mergytę, vygužėj gulinčią N121. marširuoti; išmarširuoti; numarširuoti; parmarširuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kamašuoti — ×kamašuoti, uoja, ãvo intr., kàmašuoti, uoja, ovo K, J valkiotis, vaikštinėti, marširuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • maršeruoti — maršeruoti, uoja, ãvo žr. marširuoti: Šalin maršeruoju R8 …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • maršieruoti — maršieruoti, uoja, ãvo žr. marširuoti: O Bėmas dejavo, atgal maršieravo BsO264 …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • marširavimas — marširãvimas sm. (1) DŽ → marširuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • maršuoti — maršuoti, uoja, ãvo 1. LL83 žr. marširuoti 1: Toliau Zavaline gatve vėl maršuoja priimtųjų eilės, kareivių varomos Žem. 2. intr. vaikštinėti: Maršuo[ja] i maršuo[ja] par dienas: laiko turia – ką veiks Jrb. maršuoti; atmaršuoti; išmaršuoti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • mašeruoti — mašeruoti, uoja, ãvo žr. marširuoti 2: Reiks mudum brolelium šiandien mašeruoti JD1163. Vieną sykį du tikri prieteliai vienu keliu mašeravo Tat …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • maširuoti — maširuoti, uoja, ãvo, mašyruoti žr. marširuoti 2: Jis ir per gilų sniegą smarkiai maširuoja Lš. Kur tu vis mašyruoji? Vv …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • numarširuoti — intr. šnek. nueiti, nudrožti: Ė tu kaip senas kareivis: marš, marš sau, ir numarširavai! rš. marširuoti; išmarširuoti; numarširuoti; parmarširuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”